Samtaleterapi - vejen til personlig udvikling

Samtaleterapi og stresscoachingDu kan have stor glæde af samtaleterapi, hvis du har brug for hjælp til at håndtere ting i dit liv på en ny måde.

Det vil sige – håndtere ting i dit liv på en ny måde, men uden at gå på kompromis med den, du er.

Det kan være, der er ting, som går dig på eller som præger dig på en måde, så det ødelægger ting for dig – f.eks.

 • Dårligt selvværd,
 • Vaner du ønsker at ændre,
 • Uhensigtsmæssige måder du reagerer på.

Det kan også være, at der er ting, der står i vejen for, at du kan udvikle dit liv i den retning, du ønsker. 
Det kan f.eks. være: 

 • Manglende mod til at stå ved dig selv.
 • Svært ved at følge en plan og nå dine mål.
Samtaleterapi kan således både bruges til at arbejde med noget, der er problematisk – en udfordring, der spæn-der ben for dig. Ligesom den kan bruges til at arbejde med et ønske, du har i livet, men hvor du ikke helt ved, hvordan du kommer i mål med det.

Personlig udvikling handler ikke om at finde sig selv

– men om at skabe sig selv (på ny).

Samtaleterapiens mange temaer

Der er mange temaer, som kan tages op i en samtaleterapi, og det er ikke muligt at samle en udtømmende liste over dem alle. Det er nemlig meget forskelligt fra person til person, hvad der fylder.

Her kommer nogle eksempler på temaer fra nogle af de samtaler, jeg har haft:

 • Lavt selvværd / turde give udtryk for og stå ved sig selv.
 • At sætte grænser på en konstruktiv måde.
 • Slippe uhensigtsmæssige handlemønstre.
 • Håndtere vrede og frustration.
 • Finde din retning og fokus i dit liv – og holde fast.
 • Udarbejde en overskuelig plan med mål og delmål for dine drømme.
 • Håndtere kriser – f.eks. efter skilmisse, fyring eller pensionering.
 • Overvinde magtesløshed og negative tanker.
 • Styrke dit livsmod, kontakt til glæde, og hvad der er meningsfuldt for dig.
 • For god ordens skyld skal jeg igen nævne, at jeg har tavshedspligt, så intet, du fortæller mig, kommer videre.

  Personlig udvikling gennem samtaleterapi

  Jeg stiller nysgerrige spørgsmål til det, du siger. Min rolle er at hjælpe dig til selv at se andre vinkler på den udfordring, du sidder med. Det vil hjælpe dig til selv at finde andre reaktioner eller løsninger på det, du tumler med.

  Du bliver støttet i selv af finde nye perspektiver på din egen situation. Dette er essensen af personlig udvikling.

  Du får større indsigt i dine egne reaktionsmønstre, så du bedre forstår, hvordan dine tanker og følelser hænger sammen, og hvordan de påvirker din adfærd.

  Dette vil give dig bedre forudsætninger for selv at kunne håndtere din udfordring på en konstruktiv måde, som er til gavn for både dig selv og de personer, du har tæt på dig.

  Hvis du vælger et forløb hos mig, vil du mærke en tydelig fremgang, da du har mulighed for at øve dig mellem vores samtaler, så vi kan følge op og justere til undervejs.

  Derfor kan du ikke bruge en veninde

  Nogle gange kan du sagtens bruge en veninde til at vende tingene med.

  Udfordringen er, at hun – ligesom dig selv – vil have følelserne lidt i klemme i forhold til dig og din situation. Så det kan være svært at holde dig fast og få stillet de svære spørgsmål.

  Som din terapeut har jeg bedre muligheder for at hjælpe dig med netop den del. For når det bliver svært, kan samtalen hurtigt blive drejet ind på noget andet – noget mindre farligt, og det er jo ikke meningen.

  Jeg er ikke personligt involveret i dit liv, så jeg kan bedre støtte dig, når det bliver svært, og du kan bedre være helt ærlig, for jeg kender ikke nogen i din familie eller omgangskreds.