You are currently viewing Hvad er stress – og er stress farligt?

Hvad er stress – og er stress farligt?

Vi skal kigge nærmere på, hvad er stress for en størrelse. Er stress en sygdom? Og er det farligt?

For at kunne svare på de ting, skal vi kort runde begreber som akut stress, som også kaldes sund stress eller kortvarig stress. Og så skal vi naturligvis også runde den modsatte pol, som er langvarig stress. Det kaldes lidt misvisende også for kronisk stress.

Men hvad er stress egentligt?

Det spørgsmål er ikke helt så enkelt at svare på. Der findes ikke en entydig definition.

Men helt grundlæggende er stress en naturlig biologisk mekanisme i din krop, som aktiveres, når din hjerne opfanger signaler på, at der er fare på færde, og du skal nu være klar til at yde noget ekstra.

Din hjerne sender så information til din binyre, som udløser stresshormoner, som får din krop og hjerne i alarmberedskab, så du er helt klar til at møde faren eller yde noget ekstra.

Denne type stress kaldes akut stress.

Stress sker pr. automatik

Når vi forsøger at afdække, hvad stress er for en størrelse, så kan vi starte med, at det er din krops naturlige og automatiske instinkt. Stress hjælper dig til at handle hensigtsmæssigt i en situation, hvor du skal performe eller overvinde en fare – ikke kun en fysisk fare – men også en oplevet fare. 

Så et svar på spørgsmålet “Hvad er stress?” er, at det rent faktisk er den kropslige automatik, der har sikret menneskets overlevelser i millioner af år.

Men når din hjerne opfatter fare hele tiden og så igen – og over lang tid, så bliver det uhensigtsmæssig stress, og det kommer til at udgøre en fare for dit helbred. Her kommer din krop ind i en konstant stresset tilstand, som den ikke selv kan finde ud af igen, fordi din hjerne hele tiden oplever, at faren truer.

Det er det, vi kalder kronisk stress.

Når du ved, hvad stress er, så er du også meget bedre klædt på til at navigere i en presset hverdag, fordi du har en bedre forståelse for, hvad der foregår i din krop og hjerne.

Fortiden giver svaret på "hvad er stress"

Du blive stresset, når din hjerne TROR, at der er fare på færde.

Nu går vi mange tusinde år tilbage i tiden for at finde et svar på hvad stress er:

Da vi levede ude på savannen, så troede hjernen, at der var fare på færde, når der pludselig stod en sabeltiger foran os. Så slår automatikken i kroppen til, og vi kører på “kæmp eller flygt-automatikken”.

I dag er det helt andre forhold, som hjernen opfatter som “farlige”. 

Så når vi i dag kigger på hvad er stress, så finder vi ofte årsagen til stress på arbejdet. Det kan f.eks. være stramme deadlines, nedskæringer eller fravær blandt kolleger, hvor du skal løbe hurtigere. Men i privatlivet er der også forhold, der kan give stress, som f.eks. flytning, skilsmisse eller konflikter med partner eller børn. 

Årsagerne til stress er vigtige for at kunne forstå, hvad er stress for en størrelse.

Hvad er stress - det er forskelligt fra person til person

Som jeg skrev i starten, findes der ikke nogen officiel definition af hvad stress er.

Når du går til lægen, lyder diagnosen på ”overbelastnings-reaktion”, og det offentlige giver helt generelt ikke meget hjælp at hente til stress – det er som om, det er vores eget ansvar. 

Så for lige at komme tilbage på sporet med definitioner, så forsøger vi os her med en definition fra Psykiatrifonden:

Hvad er stress ?

Stress kan defineres som en belastningstilstand,

hvor de ydre og indre krav, en person oplever,

overstiger de ressourcer, personen har til rådighed.

(Psykiatrifonden – lidt omskrevet af mig)

Uddybning af definintionen på "hvad er stress"

Jeg vil gerne uddybe definitionen af, hvad stress er – og det kan være, at du skal læse det et par gange:

Belastningstilstanden kan være fysisk  – altså noget du oplever i verden omkring dig. Og den kan være psykisk – altså noget, der foregår i dine tanker og følelser.

Krav skal du forstå i bred forstand. 

Det kan være både de mentale, fysiske og følelsesmæssige krav, du oplever. Eksempler kan være:

  • Det kan være at du skal løse nogle krævende opgaver på jobbet, som stiller høje mentale krav til dig. 
  • Fysiske krav kan være at du begynder at løbe, uden at have trænet dig op til det. 
  • Følelsesmæssigt kan det være, at du har oplevet et dødsfald i den nærmeste familie, som presser dig.

Der er ingen forskel på, om kravene kommer fra dit arbejde eller fra dit privatliv. 

Hvad er stress - indre og ydre krav

På samme måde skal du forstå ressourcer helt bredt, som dine fysiske, følelsesmæssige, tidsmæssige og psykiske ressourcer.

Herudover er der så det lidt mere udefinerbare parameter: Nemlig – din tilgang til verden – altså hvordan lige præcis du oplever forskellige situationer.

Som du nok kan forstå, så er det mange parametre, der tilsammen danner billedet af, hvad stress er.

Og at det ikke er så enkelt, at komme med en definition eller et klart svar på spørgsmålet: Hvad er stress.

Chefens konstante dilemma

Forestil dig, at din chef i morgen kommer og siger ”i næste uge skal vi afholde en stor konference for 1.000 mennesker” til dig og dine kolleger. Nogle nok tænke ”puha, det lyder som hårdt arbejde”, mens andre vil tænke ”ej, hvor lækkert med lidt afveksling i hverdagen”.

Eller hvis I skal holde et foredrag og får at vide, at der kommer 500 mennesker. Så vil nogle tænke ”uh, mon jeg nu er god nok”, mens andre tænker ”ej, hvor fedt, at jeg får mulighed for at nå ud til så mange”.

Så om der er tale om en stressende situation afhænger altså af, hvordan den opleves af den enkelte person.

Hvad er stress: Sund stress vs kronisk stress

Når vi går helt ind til essensen af hvad stress er for en størrelse, så er stress som udgangspunkt sundt.

Dens automatiske mekanisme har hjulpet os til at overleve – både sabeltigre, sult, pest og kolera – og hvis det ikke havde været for stresshormonerne, så havde vi ikke været her i dag.

I hverdagen hjælper stress os også til at præstere lidt bedre i en kortvarig periode – f.eks. .til køreprøven, til et foredrag, eller år du skal møde din nye date. 

Det er den sunde stress – også kendt som akut stress.

Men når stresspåvirkninger – altså det, din hjerne opfatter som værende stressfaktorer (og det er ikke sikkert, at du er helt bevidst om, hvad det præcist er) bliver mere hyppige og mere kraftfulde og måske ligefrem voldsomme, så forvandles den sunde stress til usund stress, for du har ikke længere pauser, hvor din krop og hjerne kan restituere.

Du er pludselig i en tilstand af stress – og det er usund stress. Det kendes også som kronisk stress.

Er stress farligt?

Når vi søger svaret på hvad stress er, så giver det god mening at se på, om stress er farligt.

Det er det som udgangspunkt ikke.  

Det har jo bidraget til vores overlevelse, lige siden vi blev skabt. Så stress er vores ven, når vi ellers kan styre den og har kontrollen over den.

MEN …

Mister du kontrollen – eller rettere: giver du kontrollen til stressen

  •  og altså ikke lader din krop restituere efter en stresspåvirkning
  • eller accepterer hyppige stresspåvirkninger, så din krop og hjerne er i konstant alarmberedskab,

 så kan stress potentielt blive farlig for dit helbred. 

Derfor kan jeg til spørgsmålet:  Er stress en sygdom? svare:  NEJ  – men du kan blive syg af stress.

Den kan både forårsage fedme, blodpropper, hjertestop, depression, angst, udbrændthed … skal jeg fortsætte?

 Så der er al mulig grund til at stoppe op og spørge dig selv  “har jeg stress“, hvis du oplever nogle af de mange symptomer på stress. For det kan have alvorlige konsekvenser for både dit fysiske og mentale helbred.

Er du i tvivl, hvad stress er - og OM du har stress?

Hvis du allerede nu kan mærke lidt stress – f.eks. hvis du har stresssymptomer som tankemylder, uro eller sitren i kroppen, eller du har søvnproblemer,> så kan online forløbet “Slip fri af Stress” måske noget for dig?

Online forløbet “Slip fri af Stress” tager dig med omkring alle de  facetter der er om stress, tankemylder og søvnproblemer og stress. Det bringer dig metoder, du nemt kan gøre til en del af din hverdag.

Sig JA TAK til samtale om, hvad er stress

Du er også altid velkommen til at kontakte mig for en  gratis og uforpligtende samtale, hvis du gerne vil vende dine udfordringer og have en idé om, hvad der kunne være det næste og bedste trin for dig lige nu.

Skriv til mig her, så kontakter jeg dig, og vi finder et tidspunkt, hvor vi kan tale sammen – snart.

Vil du læse mere om hvad er stress, så er her en artikel fra Psykiatrifonden.